TE ZANIMA TESTIRANJE HIBRIDOV OSEVA? Kontaktiraj nas za BREZPLAČNI VZOREC!

 

 

POSKUSI 2018

POMURJE

ROGAN, Gornji Slaveci, Kuzma

setev: 28.4.2018

zetev:25.10.2018

 

HIBRID FAO Vlaga ob zetvi (%) Pridelek svezega zrnja(kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
SERBILIA 480 21,5 16550 15107
ZE ZEAMAX 420 19,9 15642 14568
ZE OTIS 300 15,9 14880 14551
ZE ZELMA 320 16,9 14440 13953
CESLAV 400 21,1 13890 12743
CEDONA 370 20,1 13250 12310
ZE ZELSTAR 330 18,1 14100 13427
Povprecje celotnega poskusa   18,8 14664 13819
Povprecje Oseva hibridov   19,0 14679 13808

 

OSREDNJA SLOVENIJA

KOPAC, Ljubljana

setev:30.4.2018

zetev:18.10.2018

 

Hibrid FAO Vlaga(%) Masa svezega zrnja (kg/ha) Masa suhega zrnja(kg/ha)
CEFOX 230 19,9 9790 9118
CEKRAS 270 18,1 10030 9552
CEPLAN 300 20,2 9818 9110
CEFRAN 340 20,4 9697 8975
CEGURA 360 21,0 11131 10225
CESLAV 400 22,0 9541 8653
ZE ZEAMAX 420 20,7 9235 8516
ZE KARUZEL 420 19,1 10092 9494
SERBILIA 450 18,6 10642 10073
Povprecje Oseva hibridov        

 

ZAVERL, Ljubljana

setev:30.4.2018

zetev:5.10.2018

 

Hibrid FAO vlaga ob zetvi(%) Pridelek svezega zrnja (kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
ZE KARUZEL   24,5 16128 14144
CESLAV 400 21,5 13576 12381
ZE HILDA   19,0 14520 13663
ZE ADULAR   18,2 14808 14082
CEBEN 340 18,0 13848 13197
CEPLAN 300 20,0 14328 13325
ZE ZELMA   23,2 19860 17734
ZE ZELSTAR 330 19,5 15096 14129
ZE OTIS 300 18,4 14050 13319
CEGRAND   18,1 14960 14241
CEKRAS 270 17,5 13740 13176
CELONG   16,8 14160 13692
CEJIH   17,1 13800 13289
         

POSKUSI 2017

OSREDNJA SLOVENIJA

KOPAČ Rafael, Ljubljana, Stanežiče

setev:18.5.2017

žetev: 27.10.2017

 

Hibrid FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja (kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
ABRAMIA 480 30.0 10462

8516

ZE ZEAMAX 450 31.8 10523 8345
CEJIH 320 24.4 9969 8763
CEGRAND 280 25.1 11118 10156
CEMORA 260 24.4 11553 10156
CEKRAS 270 23.2 11366 10150
CEDRAK 270 22.8 9938 8921
Povprečje celotnega poskusa   24.3 11422 10076
Povprečje Oseva hibridov   25.9 10704 9219

 

ZAVERL Janez, Ljubljana,Medno

setev:6.5.2017

žetev:10.10.2017

 

Hibrid FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja(kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
SERBILILA 450 26.6 16461 14041
ZE ELMO 320 27.0 15076 12784
ZE HILDA 350 26.9 15538 13207
CEBEN 340 26.3 15230 13036
ZE OTIS 300 26.0 13969 12013
CEJIH 320 24.8 13461 11764
CEGRAND 280 24.0 12538 11071
CEKRAS 270 24.1 12300 10848
CESONE 250 23.8 12280 10853
CEFOX 230 22.0 11700 10600
POVPREČJE POSKUSA   25.1 13855 12022

 

POMURJE

BERTALANIČ, Kuzma, MAKROPOSKUS

setev: 2.5.2017

žetev:25.10.2017

 

Hibrid FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja (kg/ha) Pridelke suhega zrnja (kg/ha)
SERBILIA 480 24.9 16694 14578
ZE HILDA 450 21.8 15590 14176
ZE KARUZEL 340 21.1 16120 14789
CEBEN 340 22.7 14350 12898
CEDONA 370 23.4 16121 14358
Povprečje celotnega poskusa   22.3 16003 14466
Povprečje Oseva poskusov   22.7 15775 14159

 

KUZMA, Cankova, MAKROPOSKUS

setev:28.4.2017

žetev:27.10.2017

 

Hibrid FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja(kg/ha) Pridelek suhega zrnja(kg/ha)
ABRAMIA 400 23.9 15225 13473
ZE ZELMA 320 21.1 15300 14037
ZE ADULAR 300 22.8 15890 14264
ZE ZEAMAX 420 24.8 16350 14297
CEJIH 320 19.9 15598 14528
Povprečje celotnega poskusa   21.1 16090 14734
Povprečje Oseva hibridov   22.5 16011 14119

 

POSKUSI 2016

OSREDNJA SLOVENIJA

ZAVERL Janez, Ljubljana, Medno

setev:5.5.2016

žetev: 22.10.2016

 

Hibrid FAO vlaga ob žetvi (%) Pridelek svežega zrnja (kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
CESONE   24.9 15512 13541
CEMET   26.2 12569 10784
CETIP   26.5 13360 11409
CEMORA   26.8 16160 13752
CEDUB   27.8 17210 14439
CEKRAS   25.7 17565 15158
CEGRAND   28.1 17360 14512
CENZUS   27.1 16960 14365
CEBEN   29.2 16950 13949
CELUNAR   29.0 16800 13860
CEFRAN   29.0 16960 13992
CESLAV   29.5 17850 14619
POVPREČJE POSKUSA   27,48 15110 13700

 

POMURJE

GOMBOC-Gornji Slaveči - MAKROPOSKUS

SETEV:28.4.2016

ŽETEV:29.10.2016

HIBRID FAO Vlaga ob žetvi (%) pridelek svežega zrnja (kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
CEBEN 340 25.8 15646 13173
CEDONA 370 26.4 15511 13274
CEPLAN 300 24.5 15071 13230
Povprečje celotnega poskusa   24,0 15128 13360
povprečje Oseva hibridov   25,5 15409 13225

 

KUZMA - Skakovci- MAKROPOSKUS

SETEV:15.5.2016

ŽETEV:3.10.2016

HIBRID FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja(kg/ha) Pridelek suhega zrnja(kg/ha)
CEKRAS 270 27.8 15012 12603
CELUNAR 290 23.9 13857 12261
ZE ELMO 380 28.9 15649 12937
ZE HILDA 350 26.1 15422 13252
Povprečje celotnega poskusa   30,3 16032 12931
Povprečje Oseva hibridov   26,6 14985 12764

 

POSKUSI 2015

OSREDNJA SLOVENIJA

ZAVERL Janez, ljubljana, Medno

Setev: 30.4.2015

Žetev: 1.10.2015

Hibrid FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja(kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
CELUNAR 290 20,0 7625 7091,0
CELIVE 250 21,7 7875,0 7166,0
CEJIH 320 20,6 8350,0 7765,0
CEWEL 180 19,8 8646,0 8058,0
ZEA MAX 420 27,8 9815,0 8234,0
CEPLAN 300 27,7 10100,0 8480,0
CELATE 340 28,0 10246,0 8575,0
CEBEN 340 27,4 11046,0 9322,0
CEDUB 280 26,8 12200,0 10382,0
Povprečje poskusa   24,4 9544,8 8341,4

 

ZAVERL Janez, Ljubljana, Medno - MAKRO POSKUS BREZ ORANJA

Setev: 24.6.2015

Žetev: 1.10.2015

Hibrid FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja (kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
CEDRAK 170 31,0 7230,0 5798,0
Povprečje poskusa   31,0 7230, 5798,0

 

GORENJSKA

ŠIFRER, Žabnica

Setev: 25.4.2015

Žetev:18.10.2015

Hibrid FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja(kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
CEDRAK 170 22,5 10066,7 9072,0
CEKRAS 270 26,9 8633,4 7338,0
CEDUB 280 27,8 8700,0 7304,0
CENZUS 300 27,1 8166,7 6923,0
CEPLAN 300 24,2 9666,7 8520,0
Povprečje celotnega poskusa   25,4 9593,3 8334,2
Povprečje Oseva hibridov   25,7 9047,0 7831,4

 

POMURJE

FUJS Robert, Gor.Radgona, Sp.Ščavnica - MAKRO POSKUS 

Setev:

Žetev:

Hibrid FAO Vlaga ob Žetvi(%) Pridelek svežega zrnja(kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
CEBEN 340 24,8 12300,0 10750,0
Povprečje poskusa   24,8 12300,0 10750,0

 

KAVČIČ Alojz, Radenci, Mele - MAKRO POSKUS

Setev:

Žetev:

Hibrid FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja(kg/ha) Pridelek suhega zrnja (kg/ha)
CEPLAN 300 25,3 12800,0 11110,0
CEBEN 340 24,8 11400,0 9963,0
Povprečje poskusa   25,1 12100,0 10536,5

 

ZAVEC, Gornji Slaveči - MAKRO POSKUS

Setev: 21.4.2015

Žetev:5.11.2015

Hibrid FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja(kg/ha) Pridelek suhega zrnja(kg/ha)
CEBEN 340 20,9 12137,0 11163,0
Povprečje celotnega poskusa   24,4 13116,0 11508,0
Povprečje Oseva hibridov   20,9 12137,0 11163,0

 

KUZMA Damjan, Cankova, Skakovci - MAKRO POSKUS

Setev: 24.4.2015

Žetev: 4.11.2015

Hibrid FAO Vlaga ob žetvi(%) Pridelek svežega zrnja (kg/ha) Pridelek suhega zrnja(kg/ha)
CEDONA 370 22,9 12450,0 11161,0
CEPLAN 300 21,4 12089,0 11048,0
CEGURA 360 21,1 11820,0 10844,0
CENTIS 350 25,1 13178,0 11477,0
CENZUS 300 20,3 12810,0 11872,0
Povprečje celotnega poskusa   23,7 13135,0 11649,0
Povprečje Oseva hibridov   22,2 12469,4 11280,4

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSKUSI 2014

 DOLENJSKA

STARIHA Jože, Črnomelj, Lokve

Setev: 23.4.2014

Žetev:7.10.2014

HIBRID FAO Vlaga ob žetvi (%) Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha) Pridelek suhega zrnja pri 14-% vlažnosti (kg/ha)
CEDUB 280 27,1 11526 9770
CEKRAS 270 27,1 12845 10888
CEPLAN 300 28,9

14794

12231
CENZUS

300

29,2 12741 10489
Povprečje poskusa   28,1 12977 10845

 

POMURJE

KUZMA Damjan, Cankova, Skakovci

Setev:5.5.2014

Žetev:10.10.2014

HIBRID FAO Vlaga ob žetvi (%) Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha) Pridelek suhega zrnja pri 14-% vlažnosti (kg/ha)
CENTIS 350 30,6 13517 10907
CEGURA 360 30,4 13929 11272
CEDONA 370 34,5 13601 10358
CESLAV 400 32,7 13598

10641

Povprečje Oseva hibridov   32,1 13661 10795
Povprečje celotnega poskusa   32,2 14317 11271

 

OSREDNJA SLOVENIJA

 KOPAČ Rafael,Ljubljana, Medno

Setev:4.5.2014

Žetev:23.10.2014

HIBRID FAO Vlaga ob žetvi (%) Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)

Pridelek suhega zrnja pri 14-% vlažnosti (kg/ha)

CEDRAK 170  25,9 8163 6661
CEFIN 290 29,3 12500 10275
CEBEN 340 24,0 12295

10856

CEPLAN 300 30,2 12755 10344
CEDONA 370 26,4 12551

10731

Povprečje poskusa   27,2 11653 9773

 

DEBEVEC Jože, Škofljica, Gorenje Blato

Setev:2.5.2014

Žetev:22.10.2014

 

HIBRID FAO Vlaga ob žetvi (%) Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)

Pridelek suheja zrnja pri 14-% vlažnosi (kg/ha)

CEKRAS 270 20,5 12008 11095
CEDUB 280 26,5 11724 10012
CEPLAN 300 26,5 12374 10567
CEBEN 340 22,5 13590 12244
ZE OTIS* 300 22,8 9939 8915
CEGRAND 290 24,0 12535 11068
Povprečje poskusa   23,8 12028 10650

 *v preizkušanju

 

ZAVERL Janez, Ljubljana, Medno

Setev: 2.5.2014

Žetev:20.10.2014

HIBRID FAO  Vlaga ob žetvi (%)  Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)  Pridelek suhega zrnja pri 14-% vlažnosti (kg/ha) 
CEDRAK  170  22,2  10064  9098 
CEGRAND  290  28,6  17026  14132 
CEDUB  280  28,8  14960  12372 
ZE OTIS  300  26,4  12945  11068 
CELATE  300  28,6  14301  11870 
CEBEN  340  26,8  13360  11369 
ZE ADULAR  350  26,1  13847  11895 
CEDONA  370  28,6  13710  11379 
ZE ELMO   30,7 13803 11733 
CESLAV  400  28,6  15531  12891 
ZE 4501  450  33,1  15629  12144 
Povprečje poskusa    27,1  14107  11814 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih